Модул Стратегически анализ

Този модул съдържа следните теми

1: Основи на стратегическото управление
В първия урок се прави преглед на основни понятия в стратегията, като визия, мисия и фирмени ценности. Прави се класически анализ на вътрешната и външната среда. След това се разглеждат методи и инструменти за по-напреднали ползватели. Прави се анализ на понятията и обхвата на бизнес стратегията, включително на сценарии и варианти как да се осъществи и оцени изпълнението й. Прави се критичен преглед на основните елементи на стратегическото управление, за да се разгледат обстоятелствата, при които те могат да се приложат най-добре. В края се разглеждат стратегическите възможности (специализация, диверсификация, интеграция) и как всички те могат да се интегрират на ниво фирма.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY