Урок 1.1 Обща политика, визия и мисия

Въведение
Изложената в писмен вид обща политика на фирмата включва определение на фирмените цели, основни ценности, области на дейност и конкретни задачи. Днес 90% от фирмите имат обща политика (Müller-Stewens & Lechner 2005). Разработването на обща политика понастоящем е едно от най-разпространените управленски концепции.

Визията е ръководния принцип на фирмата. Терминът „мисия“ често замества термина „визия“, но те се различават по това, че мисията не е ориентирана към бъдещето.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY