Урок 1.1.2 Защо трябва да приемам обща политика на фирмата?

1.1.2 Защо трябва да приемам обща политика на фирмата?

Основната роля на общата фирмена политика е да изрази визията на собствениците или ръководството, така че всички служители да работят за постигане на една и съща цел. Основните цели на общата политика трябва да бъдат (Müller-Stewens & Lechner, 2005):

  • яснота и упътване за служителите;
  • осъзнаване на проблемите, пред които е изправена фирмата, и насърчаване на намирането на решения;
  • постигане на по-голям ангажимент и приемственост сред служителите;
  • улесняване на комуникацията и координацията между всички отдели на фирмата;
  • осигуряване на фирмена идентичност;
  • осигуряване на ясен набор от насоки за фирмената дейност.

Визията подпомага фирмата по различни начини:

  • поражда надежда и мобилизира силите на служителите;
  • създава положителна енергия;
  • улеснява постигането на целите на ръководството и накрая
  • подкрепя устойчивостта на фирмата.

Мисията, от друга страна, ви помага да намерите собствената посока в бизнес средата. Макар че отразява ценностите и вярванията на група хора, тя действа като източник на вдъхновение, тъй като е ориентирана към действия и, което е по-важно, е реалистична.
Мисията е предназначена не само за екипа на фирмата, но и за обществеността. Следователно те служат и като важно средство за изграждане на имиджа на фирмата.

Please take some time to think what you have done in your company, in terms of adopting a general policy. Have you ever adopted a general policy in your company? If yes, then what were your employee´s reactions?

Отделете малко време и помислете какво сте направили във фирмата си по отношение на приемането на обща политика. Приемали ли сте въобще обща политика? Ако да, какви бяха реакциите на служителите Ви?

Всяка компания трябва да изработи и приеме своя обща политика. Тя трябва да изразява не само възгледите на управителите и собствениците, но и да бъде добре приета от всеки служител във фирмата. Общата политика трябва да съществува в писмена форма, но по-важно е всеки постоянно да осъзнава съществуването й.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY