Урок 1.1.3 Към какво трябва да е насочена фирмената визия?

1.1.3 Към какво трябва да е насочена фирмената визия?

Ефективната фирмена визия е всеобхватна и основната й цел е да намери оптимално и хармонично равновесие между всички групи заинтересовани лица. Тези групи са разположени в широк диапазон. Следователно визията е важна за всички звена и партньори на фирмата. Тя не е застинала като камък и може да се приспособява, когато е необходимо в зависимост от обстоятелствата, пред които се изправя фирмата. Въпреки всичко не трябва да се забравя, че основните принципи на визията трябва да останат непроменени. Визията трябва да мотивира, да дава посока на фирмата и да задава цел на дейностите, която надхвърля простото печелене на пари и постигане на максимална печалба. (Grant, 2002)

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY