1.1.5 Случай от практиката

Ще разгледаме визиите на две фирми, които развиват производствена дейност.
Първата част дава кратко описание на фирмата, а втората – съответното определяне на мисията. И двата примера са взети от mission statement.com. Примери за други мисии могат да се намерят на следния адрес: http://www.missionstatements.com/.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY