Случай от практиката : Peterson, Inc.

Случай от практиката : Peterson, Inc.

Peterson, Inc.

Описание:
Peterson, Inc. предоставя обслужване на едно място, като предлага пълни металообработващи услуги. Клиентите на фирмата са от промишлени отрасли като производство на подемно-транспортна техника, тежки строителни машини, железопътна техника, селскостопански машини, медицинско оборудване и други. Услугите им включват пресоване, огъване, сертифицирано заваряване и монтаж, механичен монтаж и металообработване с ЦПУ.

Определение на мисията:
Peterson, Inc. is a металообработващо предприятие, изградено върху схващането, че има вътрешна стойност, лично удовлетворение и финансова отплата в производството на материални продукти и предлагането на услуги, които предоставят на клиентите повече стойност, отколкото те очакват. Ние, а това означава всички служители на Peterson, успяваме, защото клиентите ни успяват. Ние сме част от по-широка общност, към която сме задължени да се отнасяме отговорно. Отнасяме се с отговорност, когато даваме своя принос при опазване на околната среда, осигуряваме честни икономически възможности, работим безопасно и уважаваме личността във делови си отношения. В центъра на работата ни е производството на метални продукти и модули на базата на тежки стоманени листове (.25"+) и/или конструктивни метални компоненти като греди, канали, ъгли и тръби. Услугите ни включват гъвкави срокове, проектиране съобразно приложението, производство при ниски разходи, персонални графици за доставка и административна подкрепа. Поддържаме база от патентовани продукти, продавани директно на крайните потребители. От тази база предлагаме производство като подизпълнители, като използваме едни и същи умения и оборудване. По този начин поддържаме присъствието си на различни пазари, включително, но без да се ограничаваме до: строително оборудване, селскостопански машини, автомобилостроене и други, които дистрибутират, произвеждат или складират материали за тежко машиностроене. Накратко ние сме сериозна фирма, която се адаптира към подемите и спадовете на отделните промишлени отрасли, така че клиентите ни могат да разчитат, че ще ни намерят в добри и лоши времена.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY