1.1.6 Основни изводи

1.1.6 Основни изводи

Визията и мисията са инструменти, които могат да ви помогнат да формулирате фирмената политика и да осигурят фокус и посока на фирмата ви.

Визията е основополагащата идея за съществуването на фирмата. Днес много бизнес идеи се наричат „визия“, но могат да бъдат такива само ако са насочени към бъдещето на фирмата. Ето защо е много важно да имате поглед към бъдещето и целите на фирмата, за да подредите дейностите си в съответствие с тях. Ефективната фирмена визия е всеобхватна и може да ви помогне да намерите оптимално и хармонично равновесие между всички участници и партньори в процеса.

Общата политика на фирмата представлява фирмените принципите, които са или писмени, или се споделят от всички партньори в устен вид. Те могат да се изразят под формата на мисия. Фирмените принципи определят правила за поведение не само в рамките на фирмата, но и по отношение на външната среда. За Затова е важно да приетата във фирмата обща политика да се споделя както от ръководството, така и от всеки служител. Общата политика трябва да съществува в писмен вид, но най-важно е да осигурите условия всеки един служител на фирмата да се съобразява с нея.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY