3.1.6 Основни изводи

3.1.6 Основни изводи

В този раздел е разгледана оперативната структура на фирмата. Оперативната структура описва логическата и хронологична структура на процесите в нея. Един от начините да се опише оперативната структура на дадена фирма е да се състави карта на бизнес процесите.
Използваните във фирмата ресурси се разделят на материални и нематериални. Материалните ресурси могат да се използват само на едно място във всеки един момент. Нематериалните ресурси могат да се използват едновременно на няколко места.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY