3.2 Анализ на вътрешната среда

Въведение

В този подраздел са представени различни методи, с чиято помощ ще можете да анализирате вътрешната среда на фирмата си. Не е необходимо да използвате всички, но всеки от тях допринася за съставяне на подробна фирмена картина.
Сравнението с водещите в отрасъла ви помага да се учите от другите фирми или организации.
SWOT анализът показва силните и слаби страни на фирмата ви, както и възможностите и заплахите, пред които тя е изправена във външната среда, и анализира както вътрешните процеси, така и външните фактори.
Методът на балансираните карти позволява на управителите да получат по-широк поглед върху организацията, тъй като в един отчет се съдържат финансови и не-финансови показатели.
Анализът разходи – ползи разглежда и определя количествено бъдещи ползи, които са не само с финансов характер. Това е добър метод, с който може да се изведе стойността на различни начини на инвестиране.
Анализът на критичната точка е математически метод, с който се определя колко трябва да се произведе и продаде, за да се получават печалби. Всички тези методи имат своите предимства и са описани накратко.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY