3.2.1 Кои са най-важните методи за анализ?

3.2.1 Кои са най-важните методи за анализ?

Анализът на вътрешната среда е от жизненоважно значение за фирмата ви. Съществуват различни методи с различни цели, които могат да ви помогнат да анализирате вътрешната среда на фирмата си. Често не е достатъчно да се използва само един от тях. В този раздел се разглеждат следните методи: сравнение с водещите в отрасъла (бенчмаркинг), балансирани карти, анализ разходи – ползи, анализ на критичната точка и SWOT анализ.

Сравнение с водещите в отрасъла (бенчмаркинг)
Съществуват много дефиниции на този термин. Една от най-популярните е създадена от Робърт Камп, пионер в тази област, който определя сравнението с водещите в отрасъла като “търсене на най-добрите практики в отрасъла, които ще доведат до изключителна ефективност чрез прилагането им” (Camp, 1989). Камп счита сравнението с водещите в отрасъла за инструмент, подходящ за фирми, чиято цел е да подобрят процесите си. (Daschmann 1996).

Анализ разходи – ползи
Анализът разходи – ползи ще ви помогне да направите оценка на потенциалните инвестиции. Направените разходи могат да се изчислят лесно и точно, но няма много добри методи за оценка на бъдещия ефект. Осен това, тези ефекти са подложени на голям риск. Анализът разходи – ползи дава информация за „празнината” между текущите разходи и бъдещите ползи от даден проект или инвестиция. (Anwander, 2002)

Анализ на критичната точка
Анализът на критичната точка е инструмент за изчисляване количеството продукция, което трябва да продадете, за да получите печалба. С помощта на този метод можете да установите критичната (равновесната) точка, която се определя като точката, която разделя печалбата от загубите.(Anwander, 2002)

SWOT анализ
SWOT анализът изважда наяве важните външни и вътрешни фактори на влияние. Той помага да се идентифицират повече от един варианти на стратегии. SWOT анализът съдържа анализ на силни - слаби страни (S-W), както и анализ на възможности - заплахи (O-T). С него се обобщават резултатите от проучванията на вътрешните процеси и на оказващите влияние фактори върху външната среда. (Muller-Stewens, 2005)

Балансирани карти
Робърт Каплан и Дейвид Нортън предлагат концепцията за балансираните карти като метод за измерване на ефективността на дадена организация, освен нормата на печалбата и доходността на дивидентите. (Rivenbark & Peterson, 2008). Методът на балансираните карти включва четири измерения на организацията – финанси, вътрешна дейност, иновации и знания, клиенти. За всяко от тези измерения управителите трябва да разработят цифрови показатели – цели на ефективността, а в края на всеки период да събират данни и да ги анализират.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY