3.2.2 За и против използването на тези методи

3.2.2 За и против използването на тези методи

Основната идея при сравнението с водещите в отрасъла е, че фирмите (конкуриращи се или не) ще подобрят бизнес процесите си като сравняват показателите за ефективност и се учат от най-добрите практики. Сравнението с водещите в отрасъла се извършва в рамките на фирмата, с конкурентите и с фирми от други сектори. Предимствата и недостатъците на сравнението с водещите в отрасъла са представени на следната таблица:


Фигура 5: Предимства и недостатъци на различните видове сравнение с най-добрите

Докато анализът разходи – ползи работи с установени (разходи) и неустановени факти (очаквани ползи), анализът на критичната точка е математически инструмент, който се използва при стратегическото планиране. Както вече споменахме, използването и на двата инструмента е просто. Предимството на анализа разходи – ползи е, че очакваните ползи могат да се определят количествено. Главното предимство на анализа на критичната точка е, че той може лесно да бъде илюстриран чрез диаграма.


Фигура 6: Балансирани карти: Rivenbark & Peterson (2008)

Горната фигура показва различните перспективи, които трябва да се имат предвид при разработването на балансирана карта. Балансираните карти са помогнали на управителите да осъзнаят и разберат, че само цифровите измервания не са достатъчни да обяснят цялостната ефективност на дадена организация. „Колкото наука, толкова и изкуство, балансираната карта е жив процес, който трябва да се приспособява към непрекъснато променящи се външни сили и корекции на вътрешния курс на действие. Учите се в движение". (Buytendijk).
Методът на SWOT анализа може да ви помогне да разберете дали стратегията ви има потенциал за успех при определени обстоятелства. Нещо повече, проверяват се силните и слаби страни на фирмата ви, за да се види дали те могат да реагират при трансформации в нейната среда.
В бизнес ситуациите често се изправяте пред повече от една възможност за избор. В такъв случай анализът разходи – ползи е много полезен за оценка на различните възможности, като например потенциални инвестиции. Освен това с негова помощ е възможно да се предвиди дали дадена инвестиция ще донесе печалби.
Анализът на критичната точка често се използва за планиране на производството и снабдяването, тъй като е прост за прилагане. Той се използва още и за установяване на минималните продажби, при които ще се получат печалби.
„Чрез балансираните карти добрите управители могат да следят отблизо различните аспекти на фирмата и средата й по същия начин, по който пилотът следи таблата на различните уреди при пилотиране на самолета.” (Martison)

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY