3.2.3 Как мога да приложа методите за анализ във фирмата си?

3.2.3 Как мога да приложа методите за анализ във фирмата си?

Стратегическо сравнение с водещите в отрасъла

Стратегическото сравнение с водещите в отрасъла включва седем стъпки, като няколко от тях могат да се извършват едновременно.

Стъпка 1:
Идентифициране на обекта за сравнение – фирми, структури, работни места, продукти, компоненти, отделни части, основни и поддържащи процеси могат да бъдат обект на сравнението с водещите в отрасъла.

Стъпка 2:
Формиране на екип, който да извърши сравнението – избира се ръководител и се сформира екип от 5 до 6 души. Членовете на екипа се нуждаят от определена подготовка и обучение.

Стъпка 3:
Вътрешен (междинен) анализ на обекта на сравнение – екипът по сравнението определя вида на необходимите основни данни (време, финансови показатели, качество и входящи материали/изходни резултати).

Стъпка 4:
Определяне на най-добрата практика/фирма за сравнение – най-добрите практики могат да се открият в рамките на фирмата (вътрешно сравнение), както и в рамките на (сравнение с конкурентите) или извън сектора, в който работи фирмата (функционално сравнение). Ваша задача е да намерите подходящ партньор за сравнение.

Стъпка 5:
Анализи на най-добрата практика/фирма – тази стъпка е най-трудната и отнема най-много време в целия процес на сравнение. Анализът на най-добрите практики/фирми се извършва на две нива. Най-напред се определя ”какво” (основни данни, цели), след това „как” (процесите на доказани добри практики). Фокусът пада върху въпроса „как”. Най-добрият начин да се съберат данни е личен разговор с партньора, с който се прави сравнението.

Стъпка 6:

Оценка на резултатите и анализ на последствията – при оценката трябва да вземете предвид структурните разлики между най-добрата практика/фирма и собствената си фирма. Главната задача на този етап е да установите как резултатите се влияят от вътрешните и външните условия. Колкото повече си приличат двете фирми по отношение на размер, сложност, структура, трайност на продуктите, структура на собствеността и други, толкова по-лесно е да се приложат успешно процесите на сравнение.

Стъпка 7:
Определяне на нови цели и процеси и прилагане на препоръките – въз основа на резултатите от предишните стъпки, екипът за сравнение с водещите в отрасъла поставя цели пред управлението на фирмата. Той предлага мерки (планове за действие, комуникация, контрол и др.), но също така е отговорен и за прилагането им.

Сравнението с конкурентите е трудно и отнема много ресурси, когато конкурентът не желае да сътрудничи. В действителност случаите на сътрудничество са много редки.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY