3.2.3 Анализ разходи – ползи

Анализ разходи – ползи

С анализа разходи – ползи се опитваме да получим информация доколко са обещаващи инвестициите или проектите на фирмата. Поради тази причина разходите за една алтернатива се сравняват с очакваната полза от нея.

Следните четири стъпки ще ви помогнат успешно да извършите анализа разходи – ползи:

  1. Записване на разходите: Първо трябва да съберете информация за всички разходи, които ще произлязат от всички възможни проекти/инвестиционни алтернативи и да ги запишете. Тук трябва да включите и последващите разходи и въздействия върху всички отдели на фирмата.
  2. Оценка на ползите: Във втората стъпка трябва да разгледате всички аргументи в полза на всяка алтернатива. От изброените фактори трябва да можете да изведете бъдещата полза от всяка от алтернативите.
  3. Сравнение на разходите и ползите: В тази стъпка разходите се сравняват с ползите. Ако е възможно, задайте финансова стойност на ползите.
  4. Сравнение на алтернативите: В зависимост от резултатите от третата стъпка трябва да направите оценка на разходите и да обосновете ползите с един до три аргумента. След това трябва да решите коя от мерките да изберете.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY