3.2.3 Анализа на критичната точка

Анализа на критичната точка

С помощта на анализа на критичната точка можете да намерите точката, която разделя зоната на печалбата от зоната на загубите. Тази точка се нарича критична или равновесна точка. За да извършите този анализ, трябва да знаете приходите, променливите разходи, нормата на печалба, постоянните разходи и печалбите. Сега можете да изчислите:

  • нормата на печалба = приходи - променливи разходи
  • Печалба = норма на печалбата – постоянни разходи

Сега можете да начертаете диаграма:


Фигура 7: Анализ на критичната точка: Графично определяне на равновесната точка.

УПРАЖНЕНИЕ: Променливите ви разходи са €5 на продукт. Фиксираните разходи са дадени като € 2.000. Продажната цена на продуктите е € 8. Изчислете критичната точка и печалбата, ако сте продали 1000 броя от продукта.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY