3.2.3 Балансирани карти

Балансирани карти

Методът на балансираните карти предлага цялостен и подробен преглед на ефективността на фирмата чрез поставяне на стратегическите цели в специфични измерения, които трябва да са изравнени с визията на фирмата. Следователно картата „придава особено значение на визията, стратегията, исканията на конкуренцията и нуждата да се поддържат фирмите с поглед и движение напред – вместо по-традиционното фокусиране върху контрола."1

Следните стъпки ще ви помогнат да разработите балансирана карта:

  • Попитайте се какви са визията и стратегиите ви.
  • Разгледайте факторите за успех, които могат да се определят и реализират чрез тази стратегия.
  • Формулирайте целите си на базата на тези фактори.
  • Те трябва да са измерими. За тази цел се определят индикатори (ключови показатели), например печалбата ви.
  • Последната стъпка е най-важната. Трябва да осъществите мерките, за да достигнете целевата стойност на ключовия показател.

1 Brander Brown, Jackie; McDonell, Brenda. (1995). The Balance Scorecard: Short-term guest or long-term resident?. In: International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 7, N° 2/3 1995.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY