3.2.4 Случай от практиката

3.2.4 Случай от практиката

X-treme Ltd.1 прилагат няколко метода за анализ по отношение на вътрешната си среда. Тук е представен един от тях – балансирана карта на X-treme ltd. Въз основа на стратегията и стратегическите цели, описани в глава 2.3.5 са изведени по-нататъшни цели по отношение на финансите, клиентите, бизнес процесите и придобиването на знания и развитието. За да гарантира ефективността си, X-treme ltd се фокусира само върху няколко цели и ключови показатели.

Финансова перспектива


Фигура 9: Балансирани карти: финансова перспектива

Перспектива на удовлетворяване на клиентите


Фигура 10: Балансирани карти: перспектива на удовлетворяване на клиентите.

Бизнес процеси


Фигура 11: Балансирани карти: Перспектива на бизнес процесите.

Придобиване на знания и развитие


Фигура 12: Балансирани карти: перспектива на придобиване на знания и разработки.

1 Случаят е взет от Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008).

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY