3.3 Ключови умения, знания и управление на знанията

Въведение

Можете да придобиете конкурентно предимство чрез изграждане на умения или компетенции, които само вие имате. Те се наричат основни умения или ключови компетенции на фирмата. Ключовите умения трябва да са уникални в сравнение с конкурентите, трябва да осигуряват полза за клиентите ви, а конкурентите ви да не могат да ги имитират, като те същевременно ви осигуряват достъп до голям брой пазари. Ако притежавате основни умения, вие сте в състояние да генерирате допълнителни печалби. Основните умения обаче са тясно свързани със знанията и управлението на знанията. Управлението на знанията постепенно се превърна в силна методология, чиято цел е да поддържа жизнеността на бизнеса, конкурентоспособността и растежа. Днес знанията са ключов стратегически ресурс за всяка фирма.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY