3.3.2 Защо са важни ресурсите на фирмата и управлението на знанията?

3.3.2 Защо са важни ресурсите на фирмата и управлението на знанията?

Почти невъзможно е ресурсите на една фирма да се пренесат или закупят, защото обстоятелствата винаги са различни. Следователно конкурентите са принудени да преминат през същия процес на развитие, което изисква много време и ресурси.
Ползата от прилагането на стратегии за управление на знанията е по отношение на намаляване разходите и рисковете, подобряване на процеса на вземане на решения и стратегическото планиране, по-бързата разработка на нови технологични подходи и намаляване на разходите за обучение на служители, заедно с всичко останало.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY