3.3.3 Къде са необходими ключовите умения и знания?

3.3.3 Къде са необходими ключовите умения и знания?

Ключовите умения на една фирма са жизненоважни и представляват основни критерии за удовлетворяване на заинтересованите страни в сравнение с конкурентите или други подобни фирми. Главната цел на всяка фирмена програма за управление на знанията е да поддържа постигането на стратегическите цели на бизнеса. С други думи, „началната точка” за управлението на знанията е да се установи какви са бизнес-целите на организацията. (Hariharan 2002)

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY