3.3.4 Как да определя основните умения и да приложа управлението на знанията?

3.3.4 Как да определя основните умения и да приложа управлението на знанията?

Основни умения

Следните четири въпроса ще ви помогнат да откриете основните умения във вашата фирма:

 1. Притежава ли фирмата ви технологии, ноу-хау или процеси, които увеличават конкурентоспособността й или нивото на ползите за вашите клиенти до такава степен, че до е по-висока в сравнение с тези на конкурентите?
 2. Защитени ли са вашите ключови умения така, че да е трудно или невъзможно на конкурентите ви да ги имитират? Ключовите умения обслужват ли повече от едно бизнес звено?
 3. Установяват ли те точка за навлизане в нови бизнес сегменти за фирмата ви?

Колкото е по-голям процентът на положителните отговори, толкова по-висока е вероятността фирмата ви действително да притежава основни умения. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да откриете какви са основните ви умения:

 • Оставете настрана схващанията си за това, какво е или какво би могъл да бъде бизнесът ви.
 • Проучете и излезте извън границите на фирмената ви дейност.
 • Не се страхувайте да говорите за неща, които не разбирате.
 • Парадоксите са нещо добро, парадигмите са нещо лошо.
 • Поставете се на мястото на своите клиенти.
 • Не мислете на езика на изискванията, а на езика на пожеланията.

Управление на знанията

Активното управление на знанията е един от начините (стратегия на подтикване), докато стратегиите на привличане се провеждат повече на момента. Стратегиите за управление на знанията във фирмите могат да включват:

 • Награди като средство, което да мотивира обмена на знания.
 • Разказване на истории като средство за предаване на несподелените знания. Това се случва във фирмата ви през цялото време. Ниската организационна йерархия и добрият работен климат улесняват тази форма на предаване на знания.
 • Предаване на знания от едни проект на друг. В много фирми този вид предаване на знания се извършва по неформален начин, но някои фирми образуват формални, стандартизирани и преднамерени канали.
 • Процеси на интервюиране за анализиране на това, какво е станало, защо е станало и как може да бъде извършено по-добре, от участниците и отговорниците за проекта.
 • „Картографиране” на знанията (карта на хранилищата на знания в една фирма) означава поддържане на записи от информация и необходими знания като например откъде може да се вземе нещо, кой го държи, от чия компетенция е и т.н.
 • Групите по интереси са групи от хора, които споделят общи интереси или страст към нещо, което правят и се научават как да го правят по-добре като редовно си взаимодействат.
 • Предаването (трансферът) на най-добрите практики често се базира на резултати от сравнението с водещите в отрасъла. Същността на предаването на най-добрата практика не е тя да се копира, а да се адаптира към специфичните условия на икономическия субект.
 • Управлението на компетенциите (систематично оценяване и планиране на компетенциите на отделните членове на фирмата) има за цел да идентифицира настоящите и бъдещи нужди от компетенции, да улесни цялостната комуникация между бизнес единиците по отношение на обучението, с последващо превръщане на целите за компетентност в бизнес резултати.
 • Близостта и структурата е важен аспект, който често не се забелязва от ръководството. Близостта също улеснява разказването.
 • Взаимоотношенията майстор-чирак са традиционен начин за предаване на знания. Добре обучените чираци трябва да бъдат задържани във фирмата, за да се запази знанието.
 • Чрез технологиите на сътрудничество (софтуер за групова работа и др.) разпръснатите работни групи могат лесно да обменят информация, без значение дали се намират на различни места в страната или по целия свят.
 • Хранилищата на знания (бази данни) са компютърни системи, които непрекъснато улавят и анализират активите от знания на фирмата.
 • Измерването и отчитането на интелектуалния капитал е начин знанието да се направи видимо за фирмите.
 • Брокерите на знания са членове на организацията, които не поемат отговорност за специфична "област", а играят ролята на първия източник, с който може да се говори по определен въпрос.
 • Общодостъпният софтуер като уикита, социално маркиране или блогове може лесно да се инсталира във фирмата и да служи като „бази данни” от знания.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY