3.3.5 Случай от практиката

3.3.5 Случай от практиката

Управителят на X-treme ltd.1 е запознат с предимствата и недостатъците на управлението на знания и решава да направи опит за предаване на знания на формална и неформална основа. Първата стъпка била да се формулират целите на знанието. След това, разпространението на знанията се извършвало по различни канали (формални и неформални):

  • Разказване
  • Обучение от различни проекти
  • Предаване на най-добрите практики
  • Взаимоотношения майстор-чирак
  • Бази от данни

Запазването на знанията в X-treme ltd. било постигнато чрез прилагане на следните методи:

  • Бази от данни
  • Картографиране на знанията
  • Вътрешнофирмени уикита

За да се направи сравнение между първоначалните цели и постигнатото в действителност, в X-treme ltd. извършили оценка на усилията си по отношение на управлението на компетенциите на индивидуална основа и оценка на знанията на ниво фирма.


1 Случаят е взет от Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008).

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY