3.3.6 Основни изводи

3.3.6 Основни изводи

Основните умения или ключовите компетенции помагат на фирмата да създаде конкурентни предимства във сектора си. При търсенето на ключови компетенции във фирмата трябва да се освободите от предубежденията си, да погледнете отвъд границите на бизнеса си и да мислите за предпочитания вместо за допускания. Специфичното знание може да е основно умение за фирмата ви. Управлението на знанията помага на фирмата да разпространи и запази знанията. Можете да създадете формални структури или да улесните неформалните канали за предаване на знания.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY