3.4 Лидерство

Въведение

Лидерът е човек, който може да насочва хората към постигането на определена цел. Следователно понятието за лидерство означава, че хората мислят извън рамките, за да постигнат нещо. Чрез лидерството управителите влияят върху поведението на хората във фирмената дейност. „Теорията X-Y" на Douglas Макгрегор предоставя фундаментално разграничаване на управленческите стилове и е станала основа за по-нататъшното развитие на въпроса за лидерството.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY