3.4.1 Кои са най-важните теории за лидерството?

3.4.1 Кои са най-важните теории за лидерството?

Лидерството и управлението са две противостоящи, но допълващи се концепции. Лидерството е разбирането за това, как задачите се изпълняват, как да се разработи визия и да се помогне на останалите да я разберат, да се вдъхновят от нея и да я включат в собствените си работни задължения. Управлението се свързва с ежедневните дейности във фирмата, фокусира се върху процесите и системите, организира персонала, поема контрола и решава проблемите. За да успее, управителят на една фирма трябва да притежава както лидерски, така и управленски умения.

УПРАЖНЕНИЕ: Ще бъде логично сега да помислите какъв стил на лидерство трябва възприемете, като имате предвид стратегията, която предприятието ви използва.

Както казва Erven, „Няма най-добър лидерски стил. Един и същ управител може ефективно да използва разнообразни лидерски стилове в зависимост от компетентността и ангажираността на отделните служители.” Днес интересът към въпроса за лидерството и връзката му с мотивирането на служителите непрекъснато се повишава.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY