3.4.2 Защо лидерството е важен елемент от успеха на фирмата?

3.4.2 Защо лидерството е важен елемент от успеха на фирмата?

Няма съмнение, че добрият лидер може да премести планини. Добрият управител може да познава бизнеса и фирмата в подробности, ако той/тя обаче не може да вдъхнови останалите, фирмата няма да е далече от провала. „Мотивираните служители са един от най-важните резултати от ефективното лидерство. Най-успешните управители са също и успешни лидери. Те карат хората да помагат да се постигне всяка цел. Постигането на цели обаче не е достатъчно да поддържа мотивацията на служителите. Важна част от нея е да се помага на служителите да постигат своите лични цели и развитие на кариерата им. Лидерството и мотивацията си взаимодействат. Колкото по-мотивирани са последователите, толкова по-ефективен е лидерът; колкото е по-ефективен лидерът, толкова са по-мотивирани последователите" (Erven). За тази цел е важно да притежавате определени знания за лидерството и мотивацията и как двете си взаимодействат в жизнения цикъл на фирмата..

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY