3.4.3 Къде може да се приложат теориите за лидерството на Макгрегор?

3.4.3 Къде може да се приложат теориите за лидерството на Макгрегор?

Откриването на правилния лидерски подход във фирмата ви е въпрос от огромно значение. В областта на управлението съществува важна концепция за лидерството, а именно теорията за лидерството X-Y и Z на Макгрегор . Макгрегор мисли, „че стратегиите за лидерство се влияят от схващанията на лидера за човешката природа." В резултат на опита си като консултант Макгрегор обобщава два противоположни групи схващания, които имат управителите” (Bolden & Gosling 2003).
Управителите, които вярват в теория X, имат авторитарен лидерски стил. Те са ориентирани към постигане на целите, но не и към служителите, защото ги възприемат като средство за постигане на целите. От друга страна, управителите с теория Y притежават лидерски стил на сътрудничество и съпричастие и следователно са ориентирани както към постигане на целите, така и към служителите.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY