3.4.4 Как лидерите X, Y и Z възприемат работниците си?

3.4.4 Как лидерите X, Y и Z възприемат работниците си?

Макгрегор определя две основни позиции, заемани от управителите. Теория X и теория Y. Най-общо казано, теория X е схващането, че работниците са мързеливи, не харесват работата и задълженията си и трябва да бъдат заставяни да работят добре. Обратно, теория Y е схващането, че служителите харесват работата си, настроени са творчески, търсят задължения и работят самостоятелно (Jeremiah 2009).
Разработката на Макгрегор е основана на йерархията на потребностите на Маслоу. Той групирал йерархията на Маслоу в потребности от “по-нисък” ранг (Теория X) и потребности от “по-висок ранг” (Теория Y). В диаграмата по-долу SA означава самостоятелна актуализация.


Фигура 13 Теории X и Y в рамките на йерархията на потребностите на Маслоу.

Макгрегор твърди, че преподавател, възприел теория X „ще изисква точно следване на правилата при изпълнение на упражнението, докато преподавател, възприел теория Y, ще очаква участниците да не нарушават допустимите поведенчески норми. Последният също така е готов да наблюдава накъде процесът на обучение води групата (Sleigh 2007).


Фигура 14 Ефект на теориите X и Y във фирмата

Теория Z e продължение на теория Y на Макгрегор и е разработена от Уилиам Учи. Той базирал работата си не само на аргументите на Макгрегор , но също така „изградил теория A (американски стил) и теория J (японски стил), за да разработи своя хибрид – теория Z” (Layson). Една от най-съществените разлики между теория X-Y и теория Z е, че първите две теории се фокусират върху личните лидерски стилове на отделните управители, докато теория Z се фокусира върху културата на фирмата като цяло и как тя може да окаже влияние върху начина на управление на самата фирма.

Всеки управител трябва да се опита да открие точка на взаимодействие с екипа на фирмата, при която мненията и обратната връзка ще се ценят и в този контекст разпределението на задачите и ръководството ще бъдат уважавани.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY