3.4.5 Пример

3.4.5 Пример

Собственикът и управител на X-treme ltd.1 е много млад човек. Той е следвал бизнес администрация и е писал дипломна работа върху препятствията при основаване на нови фирми.
По отношение на лидерския му стил, той може да се тълкува главно като теория Y съгласно Макгрегор , но в него се включват и някои признаци на теория Z. В резултат на това, служителите на фирмата са отдадени на работата си и изпълняват много от задачите си самостоятелно поради факта, че харесват ръководителя си и го уважават.


1 Случаят е взет от Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008).

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY