3.4.6 Основни изводи

3.4.6 Основни изводи

Като обобщение ще подчертаем, че лидер, който иска да бъде ефективен, трябва:

  • да помага на другите да тълкуват ситуациите и събитията;
  • да изгражда и поддържа съгласие относно целите, приоритетите и стратегиите на фирмата;
  • да подхранва доверието и диалога между членовете на работния екип.

Освен гореспоменатите качества, ако лидерът може да мотивира колегите си, тогава те всички могат да се движат в една посока и да говорят на един и същ език. Няма голямо значение коя теория за лидерство или мотивация ще бъде приложена, тъй като нито една от тях не е напълно приложима към определена фирма. Най-важният проблем е да се разбира организационната култура и среда на фирмата, както и бизнесът и служителите, за да може на всички тях да се предложи нещо, което те да спечелят от процеса.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY