Модул Стратегия за прилагане

Модул Стратегия за прилагане

Този модул съдържа следните теми:

9 Реализиране на стратегията

Целта на този урок е да покаже как стратегии и планове се превръщат в отделни действия, необходими за постигане на по-добра ефективност на фирмата. Сега, когато малките и средни фирми познават бизнеса си и необходимите за успех стратегии, те трябва да използват различни инструменти и техники за успешното реализиране и устойчивост на стратегията. В този урок се демонстрират методи за ефективно реализиране на фирмената стратегия и подробен процесно-ориентиран подход. Той ще свърже факторите за ефективност със стратегическите инициативи и формираните политики, целящи развитие и оптимизиране на МСП.

10 Контрол и осигуряване на качеството

В този модул се разглеждат най-важните аспекти на контрола на качеството (QC) и осигуряване на качеството (QA). В настоящия урок ще бъдат обсъдени практически решения и идеи като планиране на ресурсите на предприятието (ERP), бъдат демонстрирани някои от най-важните методи за осигуряване на качеството, които са особено подходящи за МСП ще (тотално управление на качеството, „шест сигма“, ре-инженеринг на бизнес процесите (BPR) и др.). В края ще бъде показано как циклите на оценка, мониторинг и обратна връзка могат да бъдат използвани за непрекъснатото подобрение на фирмата ви. След завършването му ще разберете смисъла на контрола на качеството и осигуряването на качеството чрез обширни представяния на конкретни понятия и техники, които ще се окажат много ползотворни за фирмата ви.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY