В този урок ще разберете колко са важни конкурентните предимства и организационните стратегии, насочени към постигане на общите цели на фирмата. Управителят ще може да подреди по важност необходимите промени и начините за създаване на по-добра стойност за клиентите на фирмата. Разглеждат се някои общи стратегии, разработени въз основа на модела за петте сили на Портър, които фирмата може да приложи за анализ на конкурентните сили и разработване на генерични фирмени стратегии. За практическото използване на тази информация помагат дадените примери, задачи и случаи от практиката.

POWERED BY