Целта на този урок е да покаже как стратегии и планове се превръщат в отделни действия, необходими за постигане на по-добра ефективност на фирмата. Сега, когато малките и средни фирми познават бизнеса си и необходимите за успех стратегии, те трябва да използват различни инструменти и техники за успешното реализиране и устойчивост на стратегията. В този урок се демонстрират методи за ефективно реализиране на фирмената стратегия и подробен процесно-ориентиран подход. Той ще свърже факторите за ефективност със стратегическите инициативи и формираните политики, целящи развитие и оптимизиране на МСП.

POWERED BY